Succesvol door inkoopdoelstellingen te halen met Shopper

 Verlaat Universum
 
Inkoop management
Contract Management
Purchase to Pay
Adaptive Process Automation
P2P
Contract Lifecycle Management
Supply Chain
Kraljic matrix
Spend Analyse
Spend Control
Partners
Best Value Procurement
Offerte Management
Facilitaire inkoop
ISO normen

Welkom in het inkoopuniversum van Shpr

U bepaalt zelf waar u de reis wilt beginnen. Als u eerst uw richting wilt bepalen dan kunt u het universum sluiten met de X rechtsboven, of kies voor DOEN en ga met de 'Best Practice' scenario's aan de slag.

Doen

Uitleg gebruik Universum

Kies één van de zwevende symbolen en ontdek wat Shopper op dit onderwerp voor u kan betekenen. Vervolgens kunt u meer over dit onderwerp lezen via de Denken of Doen knoppen. Ook kunt u het gekozen tekstvlak sluiten en een ander symbool kiezen.

 

Grip op inkoop, waarbij uw bedrijfsdoelstelling leidend is

Shpr (lees: Shopper) is een adaptieve inkooptool die zich voegt naar de werkwijzen van uw organisatie en die helpt om deze te optimaliseren. Shopper faciliteert bij het organiseren van de processen: Purchase to Pay (P2P), Contract to Pay (C2P) en Source to Pay (S2P) offerte trajecten.

Binnen het operationele inkoopproces wordt er – uitgaande van uw organisatie en bevoegdheden - proactief gestuurd op het gewenste resultaat van inkoop, in lijn met uw inkoopstrategie en -beleid. Ongeacht of de inkoop nu centraal of decentraal is georganiseerd, of als u dat juist wenst te veranderen. Met Shopper kunt u snel aan de slag en veranderingen in korte tijdlijnen realiseren, met grip op het resultaat.

Shopper Demo Shopper inplannen?

Aan de hand van onderstaande video's kunt u de vele mogelijkheden van Shopper ontdekken.

Introductie
Volautomatische processen
Accorderen
Complementeren
Budgetbewaking

Brochures

Download en bekijk de Shpr brochures

Download Brochure A3 Download Brochure A4

Shopper is bruikbaar van tablet tot desktop

Shpr verkennen

Met Shopper heeft u integraal grip op alle aspecten van inkoop. U kunt met Shopper - op uw eigen wijze en vanuit verschillende invalshoeken - consistent sturen op het beoogde resultaat, met in het achterhoofd uw ideale inkoopscenario. Door de evolutionaire werking van Shopper kunt u vanuit voortschrijdend inzicht steeds weer nieuwe stappen zetten in het denken en doen.

Veranderingen in uw organisatie of bij leveranciers zijn eenvoudig inpasbaar en dus voor u geen uitdaging meer. Shopper kan u in alle keuzes en richtingen blijven volgen, zonder dat u het overzicht, de historie of de controle verliest. Laat u verrassen door de mogelijkheden van Shopper en daag ons uit met uw business case. Wij tonen de haalbaarheid aan, en nemen de risico's in termen van geld en tijd van u over. Dat alles tegen een vaste prijs en constante kwaliteit.

Welkom in het inkoopuniversum van Shopper
Ontdekken

Welkom in het inkoopuniversum van Shopper. U kunt in alle vrijheid een reis door dit universum maken en op uw eigen wijze ontdekken wat Shopper voor u kan betekenen.

Als u eerst de weg wilt vinden, zonder te verdwalen in de talloze mogelijkheden van Shopper, dan kunt u bij "Denken" en "Doen" uw richting bepalen.

U heeft de keuze - of u vanuit de 'Best Practice' scenario's aan de slag wilt gaan
- of dat u eerst nog wilt nadenken over uw eigen ideale inkoopscenario.

Case Aanleveren
Denken

Uw strategische inkoopdoelstellingen en KPI's effectief in de praktijk brengen, door continu te meten en (bij) te sturen. Niet door achteraf (reactief) te signaleren vanuit de administratie, maar door het inkoopproces vooraf (proactief) te bewaken en de daaruit volgende acties direct op te volgen.

Met Shopper kunt u besparingen realiseren door doelgericht en continu te sturen op het beoogde resultaat. De resultaten zijn direct meetbaar in het proces van optimaliseren.

Shopper helpt u blijvend de verkregen grip op inkoop te behouden, in relatie tot uw bedrijfsdoelstellingen.

Direct aan de slag met een adaptieve inkoop tool
Doen

Direct aan de slag met een adaptieve inkoop tool die zich voegt naar uw werkwijzen. U kunt met de 'Best Practice' scenario's het inkoopproces van voor tot achter - naar eigen inzicht - inrichten.

Alle mogelijke scenario's worden in Shopper ondersteund. U kunt een in de praktijk bewezen scenario 'op maat' inzetten of uw eigen werkwijze optimaliseren. U brengt het organigram, autorisatie-schema en volgtijdelijkheid in en Shopper voegt zich naar uw organisatie.

Met Shopper kunt u het ideale inkoopscenario nastreven en stapsgewijs steeds meer grip verkrijgen op inkoop.

Met bewezen scenario's aan de slag

U kunt ervoor kiezen om te starten met een in de praktijk bewezen scenario. Uw inkooporganisatie wordt dan door dit scenario van Shopper bepaald. Met het volautomatische scenario kunnen uw medewerkers - net als ze thuis gewend zijn – eenvoudig met Shopper hun online inkopen doen. U plaatst dan het vertrouwen in de bewezen scenario's van Shopper. Om uw grip te optimaliseren in relatie tot uw bedrijfsdoelstelling, kunt u vervolgens gaan nadenken over het optimaliseren van het inkoopproces.

Het adaptieve proces van inkoop

Met Shopper kan het inkoopproces van voor tot achter volledig automatisch verlopen. U bepaalt welke autorisatie, budgetbewaking, toezicht en andere organisatorische zaken zullen worden toegepast. Het proces binnen Shopper past zich hier adaptief op aan met aanvullende processtappen, zonder de automatische werking teniet te doen. De procesinrichting wordt optimaal gerealiseerd, rekening houdend met de informatiehuishouding van uw organisatie en die van uw leveranciers.

Strategie en uitvoering naadloos verbonden

Shopper adopteert uw huidige bedrijfsvoering en stelt u in staat deze te overzien, te bewaken en waar mogelijk te optimaliseren.
U bepaalt het doel en met Shopper kunt u de benodigde resultaten / besparingen realiseren. De strategische inkoopdoelstellingen worden in Shopper ingericht en kunnen per artikel(-groep) en leverancier verschillen. De procesinrichting binnen shopper geeft invulling aan de uitvoering van uw strategie.

Het is aan u - om op grond van bedrijfseconomische afwegingen - te besluiten wat er wel of niet in Shopper moet worden ingericht, of waar u de voorkeur geeft aan het aanpassen van de organisatie. Shopper sluit aan op uw aanpak en blijft deze consistent volgen.

Kwaliteit en standaarden

De borging van kwaliteit binnen inkoop gaat verder dan een stapel papier waarop uw processen zijn uitgewerkt. Shopper biedt een transparant beheersbaar en volledig geautomatiseerd inkoopproces waar u het kwaliteitsbeleid consequent in ten uitvoer brengt en risico's minimaliseert.

Borging is direct aantoonbaar

Shopper leent zich bij uitstek voor het borgen van de opgestelde kwaliteitsnormen voor uw sector. Op een eenduidige manier worden in Shopper werkafspraken, protocollen en werkinstructies ingericht en wordt de naleving daarvan continu real-time meetbaar. Bij een audit is de borging dus direct aantoonbaar. Ook de prestaties van de leveranciers zijn kwalitatief meetbaar. De klanten van Shopper hebben dan ook zonder problemen hun certificering verkregen voor elke ISO norm.

 

Tevens is Shopper de basis om een totaalintegratie volgens standaarden te realiseren; OCI koppelingen met de webshop van de leverancier; UBL/XML koppelingen voor facturatie; koppelingen met de financiële administratie; maar ook elke eigen standaard en andere maatwerk koppelingen.

Veilig en schaalbaar

Voor het realiseren van zekerheid op het vlak van beschikbaarheid, beveilging en schaalbaarheid, wordt u ondersteund door de professionals van Archifact.

Internationale en de facto standaarden

Shopper is ontwikkeld volgens internationale en de facto standaarden. Er is geen afhankelijkheid naar de implementatievorm of infrastructuur waarop Shopper gaat draaien. Shopper kan in de cloud, mobiel en web-based. We bespreken graag welke toegankelijkheid en beschikbaarheid voor uw organisatie is gewenst om vervolgens gezamenlijk een selectie te bepalen voor een schaalbare full-service oplossing. Shopper voldoet ook aan alle voorwaarden om als SAAS implementatie te worden ingezet.

 

De informatiebeveiliging is binnen Shopper volgens de geldende normen voor Cyber security en Privacy gerealiseerd. Identificatie, authenticatie, autorisatie en procuratie (rollen en petten) worden op maat ingericht. De kwaliteit van deze beveiliging is gecertificeerd vanuit verschillende audits in opdracht van onze klanten. Met Shopper kunt u voldoen aan de eisen van de algemene Europese regelgeving voor data en privacy (GDPR) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die hiervoor in Nederland van kracht is.

Scan Sys ImageCapture

Shpr heeft ingebouwde support voor Scan Sys ImageCapture.

Scan Sys ImageCapture Geautomatiseerde verwerking van inkoop- en kostenfacturen in Scan Sys ImageCapture. Zowel inkoopfacturen die van toepassing zijn op een bestelling uit Shopper of Exact Globe als kostenmatige facturen waar geen bestelling van geregistreerd is, worden automatisch ingelezen in ImageCapture. De verschillende typen facturen kunnen hier op integrale wijze verwerkt worden, zonder dat u vooraf de documenten dient te sorteren. Digitaal aangeleverde facturen worden direct geďmporteerd uit daarvoor bestemde e-mailboxen en mocht u nog papieren facturen ontvangen dan kunnen deze, nadat ze gescand zijn, automatisch opgehaald worden vanaf een daarvoor bestemde map op het netwerk.

De voordelen van Shopper & ImageCapture

  • Volledig inzicht in te verwachten kosten
  • Direct inzage in budgetten, contracten en prijsafspraken per leverancier
  • Aanvragen in Shopper met interne catologi of in directe koppeling met webshops
  • Het volledige proces, van aanvang tot betaling, gedigitaliseerd
  • Integraal verwerkingsproces van kosten- en inkoopfacturen in ImageCapture
  • Directe matching inkoopfactuur op bestellingen en ontvangsten in Shopper of Exact Globe
  • Kosten direct geboekt in Exact Globe, status geblokkeerd voor betaling
  • Digitale fiattering met ImageCapture Workflow en archief
  • Audit trail-document met boeking- en fiatteringsinformatie opvraagbaar vanuit Exact Globe en het archief in ImageCapture
  • Uitbreiding met reporting module mogelijk