Shopper werkt samen met Scan Sys

Scan Sys ImageCapture

Shpr heeft ingebouwde support voor Scan Sys ImageCapture.

ImageCapture is intelligente document en data capture software die gebruikt wordt voor het digitaliseren van alle soorten documentstromen; van facturen tot HR dossiers, vrachtdocumenten, poststukken en verkooporders. De software integreert volledig met de achterliggende kernapplicaties en maakt gebruik van de daar aanwezige data bij het geautomatiseerd verwerken van de documenten.

Image Capture

Over Scan Sys ImageCapture

Scan Sys ImageCaptureGeautomatiseerde verwerking van inkoop- en kostenfacturen in Scan Sys ImageCapture. Zowel inkoopfacturen die van toepassing zijn op een bestelling uit Shopper of Exact Globe als kostenmatige facturen waar geen bestelling van geregistreerd is, worden automatisch ingelezen in ImageCapture.

De verschillende typen facturen kunnen hier op integrale wijze verwerkt worden, zonder dat u vooraf de documenten dient te sorteren. Digitaal aangeleverde facturen worden direct geďmporteerd uit daarvoor bestemde e-mailboxen en mocht u nog papieren facturen ontvangen dan kunnen deze, nadat ze gescand zijn, automatisch opgehaald worden vanaf een daarvoor bestemde map op het netwerk.

De voordelen van Shopper & ImageCapture

  • Volledig inzicht in te verwachten kosten
  • Direct inzage in budgetten, contracten en prijsafspraken per leverancier
  • Aanvragen in Shopper met interne catalogi of in directe koppeling met webshops
  • Het volledige proces, van aanvang tot betaling, gedigitaliseerd
  • Integraal verwerkingsproces van kosten- en inkoopfacturen in ImageCapture
  • Directe matching inkoopfactuur op bestellingen en ontvangsten in Shopper of Exact Globe
  • Kosten direct geboekt in Exact Globe, status geblokkeerd voor betaling
  • Digitale fiattering met ImageCapture Workflow en archief
  • Audit trail-document met boeking- en fiatteringsinformatie opvraagbaar vanuit Exact Globe en het archief in ImageCapture
  • Uitbreiding met reporting module mogelijk