Shopper 7.21

In de nieuwe release van Shopper – versie 7.21 welke beschikbaar is vanaf juli 2022 hebben wij, naast de reguliere updates, contract management structureel uitgebreid met processturing en een audit trail.

Maak nu een afspraak voor een demo en krijg grip op uw contracten.
Of bel +31 (0)23 750.59.10

Shopper Demo Shopper inplannen?

Procesflow Contracten

Op het dashboard voor contracten wordt de procesflow in relatie tot de levenscyclus van contracten weergegeven. Met procestappen voor aanvragen, beoordelen tot en met de afhandeling van facturen. Het bewaken van het inkoopbeleid voor contracten is een integraal onderdeel dat bij het contractproces en ook in relatie tot het inkoopproces van de gecontracteerde leverancier wordt geborgd.

Shopper 7.21 Dashboard

Levenscyclus contracten

Met de module Contract management van Shopper kunt u het proces voor de volledige levenscyclus van contracten ondersteunen. De door u gewenste contractorganisatie en workflow zijn in alle vrijheid in te richten. De handelingen (To-Do’s) die volgen uit de workflow worden door Shopper aan medewerkers toegewezen, uitgaande van de geautoriseerde rollen en bevoegdheden.

In Shopper kunt u abonnementen, inhuur, diensten en andersoortige contracten beheren. De aangegane (terugkerende) verplichtingen vanuit deze contracten kunnen door Shopper worden meegenomen in de budgettaire consequenties. Als u de afspraken met de leverancier over onder meer prijs, korting, en levering u in Shopper vastlegt, dan worden deze integraal bewaakt/geborgd binnen alle stappen van het contract- en inkoopproces. Zo houdt u continu grip op deze gemaakte afspraken, ook als de uitvoering decentraal is georganiseerd.

Shopper 7.21 Contracten

Samenvatting nieuwe contract management module Shopper versie 7.21

Er is een Procesflow To-do geďmplementeerd binnen de verschillende processtappen in de levenscyclus van een contract. Tevens kan de status van de door de medewerker aangevraagde contracten gevolgd worden (status van mijn contracten).

De workflow kan worden ingericht met verschillende akkoorden uitgaande van verschillende expertise-typen, zoals voor een "Juridisch akkoord”, "Inhoudelijk akkoord” of "Directie akkoord”. Er kan in de workflow verschil worden gemaakt tussen contracten met en zonder factuur matching.

Contracten kunnen voor verschillende administraties, organisatieonderdelen en projecten worden ingericht. Bij het contract zijn alle contractperioden inzichtelijk. Bij het verlengen van een contract wordt er een nieuwe contractperiode aangemaakt, waarbij aanvullende of afwijkende afspraken en factuurfrequenties kunnen worden opgegeven. Elke nieuwe contractperiode moet worden beoordeeld en geaccordeerd, ook als deze tussentijds wordt aangepast.

Raamovereenkomsten worden ondersteund, waarbij contracten met verschillende leveranciers onder één raamovereenkomst gehangen kunnen worden, of voor een mantelovereenkomst voor meerdere contracten met dezelfde leverancier.

Alle mutaties van prijs, aantallen en afnames worden in historisch perspectief bijgehouden. Er is een audit trail voor het contract, de contractperiode, de contract afspraken en eventuele afnameverplichtingen, inclusief de gerelateerde handelingen bij de factuurverwerking en de betaling voor de afnames die voortvloeien uit de contractafspraken.

 

Maak nu een afspraak voor een demo en krijg grip op uw contracten.
Of bel +31 (0)23 750.59.10

Shopper Demo Shopper inplannen?